گزارش تصویری مراسم جشن اولین سالروز رهایی دانشپذیر سعید

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۰ جشن با شکوهی به مناسبت اولین سالروز رهایی دانشپذیر سعید به راهنمایی جناب آقای ایمان غفوری در شعبه والفجر برگزار گردید.   در پایان نیز مراسم جشن دومین سالروز…

کارگاه اندیشه نو با موضوع تعادل ، همراه با حضور ۲۸۰ نفری اعضا

به لطف خالق یگانه و مهربان روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۹۷ کارگاه اندیشه نو با دبیری جناب آقای حبیبی ، موسس و بنیانگذار جمعیت طلوع رهایی برگزار شد . این کارگاه آموزشی در شعبه مرکزی با حضور ۲۸۰ نفری…

گزارش تصویری مراسم جشن سومین سالروز رهایی دانشپذیر مسعود

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز شنبه مورخه ۹۷/۰۸/۰۵ جشن باشکوهی به مناسبت سومین سالروز رهایی دانشپذیر مسعود به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید.    

گزارش تصویری مراسم جشن هفتمین سالروز رهایی جناب آقای جواد متقی

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز پنج شنبه ۹۷/۰۸/۰۳ جشن با شکوهی به مناسبت هفتمین سالروز رهایی جناب آقای جواد متقی به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در شعبه والفجر برگزار گردید.

گزارش تصویری مراسم جشن هشتمین سالروز رهایی آقای عباس عظیمی

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۸ جشن باشکوهی به مناسبت هشتمین سالروز رهایی جناب آقای عباس عظیمی به راهنمایی جناب آقای ابراهیم همدانی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

گزارش تصویری مراسم جشن پنجمین سالروز رهایی دانشپذیر رسول

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۱ جشن باشکوهی به مناسبت پنجمین سالروز رهایی دانشپذیر رسول به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید.  

رفتن به نوارابزار