کلیه اعضای محترم جمعیت طلوع رهایی می توانند جهت ثبت نام و استفاده از سامانه هوشمند پیامکی جمعیت ققنوس ، فرم زیر را تکمیل نمایند .

لازم به ذکر است برای ثبت نام د راین سامانه باید کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را پر کنید.

 

رفتن به نوارابزار