گزارش تصویری مراسم جشن هفتمین سالروز رهایی جناب آقای عنبرستانی

به لطف خالق یگان و مهربان در روز جهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۸ جشن با شکوهی به مناسبت هفتمین سالروز رهایی جناب آقای عنبرستانی به راهنمایی جناب آقای حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

گزارش تصویری مراسم جشن نهمین سالروز رهایی معاونت محترم جمعیت طلوع رهایی جناب آقای ایمان غفوری

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ در شعبه ابوذر جشن باشکوهی به مناسبت نهمین سالروز رهایی معاونت جمعیت طلوع رهایی جناب آقای ایمان غفوری  به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی برگزار گردید.  

گزارش تصویری مراسم جشن دومین سالروز رهایی دانشپذیر داریوش

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱/۱۸ در شعبه والفجر جشن باشکوهی به مناسبت دومین سالروز رهایی دانشپذیر داریوش به راهنمایی جناب آقای ابراهیم همدانی برگزار کردید.

رفتن به نوارابزار