گزارش تصویری مراسم جشن هشتمین سالروز رهایی آقای عباس عظیمی

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۸ جشن باشکوهی به مناسبت هشتمین سالروز رهایی جناب آقای عباس عظیمی به راهنمایی جناب آقای ابراهیم همدانی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

گزارش تصویری مراسم جشن پنجمین سالروز رهایی دانشپذیر رسول

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۱ جشن باشکوهی به مناسبت پنجمین سالروز رهایی دانشپذیر رسول به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید.  

گزارش تصویری مراسم جشن رستاخیزان و چهارمین سالروز رهایی دانشپذیر مهدی

به لطف خالق یگانه و مهربان روز یکشنبه مورخه ۹۷/۶/۱۸ جشن باشکوه رستاخیزان برای سه نفر از عزیزان تازه طلوع کرده و در ادامه مراسم جشن چهارمین سالروز رهایی دانشپذیر مهدی به راهنمایی جناب آقای ایمان غفوری برگزار گردید .…

رفتن به نوارابزار